Opholdsstedet

Gimle er et lille, familielignende socialpædagogisk opholdssted med intern skole & STU. De landlige omgivelser giver et nærværende og overskueligt miljø for både børn, unge og voksne.

Målgruppe

10 børn og unge i alderen 10-18 år med mulighed for forlængelse til det 23. år i efterværn. 

Børn og unge, der intelligensmæssigt er i og lige under normalområdet, med emotionelle og psykosociale problemer af middelsvær grad. Ligeledes ADHD, identitets problematikker, kontakt- og tilknytnings vanskeligheder herunder krænker problematikker.

Opholdsstedet modtager ikke børn/unge med psykiatriske diagnoser som skizofreni eller psykoser. 

Opholdsstedet modtager ikke børn/unge som har misbrug af euforiserende stoffer

Ovenstående problematikker kommer til udtryk i sociale, personlige og skolemæssige sammenhænge.

Faglig tilgang

Grundlaget for forståelsen af et andet menneske er at forstå sig selv. I muligheden for at lære sine egne følelser at kende og derigennem danne sit eget sprog for følelser, ligger nøglen til forståelse og indlevelsen i andre mennesker og dermed evnen til mentalisering. 

På Opholdsstedet er den unge i centrum. Grundtanken bygger på det enkelte barns stærke sider og på at skabe rum og motivation for positiv personlig, social, fysisk og faglig udvikling. Vi har et konstant fokus på, at den unge er aktør i sit eget liv og at den unge selv er nøglen til at skabe udvikling i sin egen situation.

Vi arbejder helhedsorienteret med inspiration fra den systemiske tænkning, hvor man tænker i helheder og sammenhænge. Vi møder den unge der, hvor denne er med de forudsætninger og vilkår, den unge har med sig. Vi er opmærksomme på, hvordan systemer ændrer sig, ved selv små justeringer. Dette kommer til udtryk i vores opmærksomhed på gruppedynamikker såvel som relationer både inde og uden for opholdsstedet.

Læs om Pædagogiske metoder

Forældre samarbejde

Nøglen til en vellykket anbringelse ligger ofte i et tæt forældresamarbejde. Vi vil gerne involvere forældrene i deres børns dagligdag, og vi ser forældrene som vigtige sparringspartnere i udviklingsarbejdet med de unge. Vi har gennem mange år erfaret, at nært forældresamarbejde øger forældreevnen og sammenhængskræfterne i familierne.

Dette vil ofte ske telefonisk mellem kontaktpersonen og forældrene, men vi tager også gerne på hjemmebesøg og modtager gerne besøg af forældre og familie på Opholdsstedet. 

Egesborg afholder to årlige og traditionsrige arrangementer. Et julearrangement, som afholdes i december og en sommerfest, der afholdes i juni måned før sommerferien.

Skole/ hjemsamarbejde

Vi har et tæt samarbejde med de omkringliggende skoler. Vi oplever, at skolerne rigtig gerne vil samarbejde med os, og giver os en ekstra støtte, som går langt ud over skoleintra. Vi har altid løbende dialog, netop for at sikre at evt udfordringer tages i opløbet, og at helheden er forståelig for alle parter. Det, oplever vi, giver en tryg skolegang for de unge, samt deres forældre.

Aktiviteter

Vi forsøger på Egesborg, at skabe en platform, hvor de unge får inspiration til at skabe nye fortællinger om deres liv. Dette gør vi ved at tilbyde en bred palet af faciliteter, desuden faciliteret af inspirerende personale, som hver har deres medskabende effekt.

Blandt andet har vi på stedet:

  • Musik og studierum
  • Krearum
  • Mountainbike
  • Shelter & bålsted

Hos Egesborg prioriterer vi den lokale forankring højt. Vi motiverer alle til at deltage i sport, fritidsarbejde og/eller fritidsaktiviteter uden for opholdsstedet. Vi kører, bakker op og sørger for, at udstyr er i orden, og kontingenter er betalt. Vi tilstræber, at alle har en ting, de går til i fritiden, da det er vigtigt for børnene/de unges sociale udvikling, at de opsøger og afsøger muligheden for relationer i klubber og foreninger uden for opholdsstedets rammer.

Dagligdag

”Dagligdagen på Egesborg er præget af en høj faglighed, men samtidig en uhøjtidelighed afslappet tone.”

Vi arbejder på at skabe en dagsrytme omkring den enkelte. Det er vigtigt, at den unge oplever en stabilitet og en forudsigelighed i hverdagen og i denne sammenhæng mødes med troværdige, tydelige voksne. Vi ser et struktureret, gennemsigtigt miljø, som en væsentlig forsætning for en god udvikling hos den unge, og handler derefter. Huset har en daglig struktur og samtidig arbejdes der med en individuel struktur med udgangspunkt i de opsatte mål og delmål fra udviklingsplanen.