Kort om Egesborg

Familie-lignende opholdssted i udvikling

Målgruppen på det socialpædagogiske opholdssted, Egesborg, på sydsjælland er 13 børn i alderen 7-18 år med mulighed for forlængelse til det 23. år i efterværn. Beboerne er børn og unge, der intelligensmæssigt er i og lige under normalområdet, med emotionelle og psykosociale problemer af middelsvær grad. Ligeledes ADHD, identitets problematikker, kontakt- og tilknytnings vanskeligheder herunder krænker problematikker. På opholdsstedet modtager vi ikke børn og unge med psykiatriske diagnoser som skizofreni eller psykoser. Egesborg modtager ikke børn og unge, som har misbrug af euforiserende stoffer.