Egesborgs Psykolog

Fonden Egesborg samarbejder med aut. psykolog Carina Bang.

Carina har mange års erfaring som psykolog indenfor PPR, Børnehus Sjælland og har etableret egen praksis, hvor hun varetager en lang række psykologiske opgaver. 

Carina er en fast del af Fonden Egesborgs afdelinger og deltager i screeninger af børnene og de unge, i forhold til den daglige indsats – men også i forhold til eventuelle anbefalinger til yderligere udredninger og eksterne behandlinger.

Ovenstående foregår efter aftale og samtykke fra børnene og de unges forældre eller forældremyndigheds indehaver.

Carina praktiserer desuden særligt tilrettelagte terapiforløb – og psykologiske samtale forløb, for stedets børn og unge.

Alle forløb bliver igangsat efter dialog med den anbringende kommune og forældremyndigheds indehaver.