Det gode forældresamarbejde

Den vigtigste
sparring

Nøglen til en vellykket anbringelse ligger ofte i et tæt forældresamarbejde. Vi vil gerne involvere forældrene i deres børns dagligdag, og vi ser forældrene som vigtige sparringspartnere i udviklingsarbejdet med de unge. 

Vi har gennem mange år erfaret, at nært forældresamarbejde øger forældreevnen og sammenhængskræfterne i familierne.

Det sker ofte telefonisk mellem kontaktpersonen og forældrene, men vi tager også gerne på hjemmebesøg og modtager gerne besøg af forældre og familie på opholdsstedet Egesborg. 

Egesborg afholder to årlige og traditionsrige arrangementer. Et julearrangement, som afholdes i december og en sommerfest, der afholdes i juni måned før sommerferien. Her skaber vi traditioner og sørger for at skabe rammer, som alle beboere kan føle sig trygge i. 

Niels Ole Skovsgaard, leder af Egesborg