Hverdagen

Hverdagen på Egesborg er fyldt med go’ energi

”Dagligdagen på Egesborg er præget af høj faglighed, og har samtidig en uhøjtidelighed, familiær og afslappet tone.

Vi skaber på det socialpædagogiske opholdssted Egesborg en dagsrytme omkring børene og de unge. Det er vigtigt, at de oplever en stabilitet og en forudsigelighed i hverdagen med troværdige og tydelige voksne. 

Vi ser et struktureret og gennemskueligt miljø, som en væsentlig forsætning for en sund og god udvikling hos den unge. Det handler vi efter. På sydsjællandske Egesborg har vi en daglig fast struktur og samtidig arbejder vi med en individuel struktur med udgangspunkt i de opsatte mål og delmål fra den unges individuelle udviklingsplan.