Målgruppen på Egesborg

Vores målgruppe er alderen fra 7 – det fyldte 23 år. Vi har heraf mulighed for at tilbyde efterværn. Yderligere har vi to pladser målrettet indskrivning jævnfør Servicelovens § 107. Vi foretrækker at disse pladser bruges til unge der i forvejen er indskrevet.

Vores målgruppe er børn – unge 

Der kognitivt er inden for normal området
Er tidligt skadet – og /eller omsorgsvigtede
Har psykiske, sociale og adfærdsmæssige problemstillinger
Med tilknytnings – og kontaktforstyrrelser, uden alvorlig udadreagerende kontaktadfærd
Har traumer efter tab
Har været udsat for vold og/eller seksuelle overgreb
Børn og unge af anden etnisk herkomst end dansk – med et kompleks af ovenstående

Vi modtager ikke:

Kriminalitetsaktive børn og unge
Børn og unge i aktivt misbrug
Børn og unge med massive spiseforstyrrelser – og/eller massiv selvskadeadfærd
Børn og unge med massive psykiatriske diagnoser