Velkommen til Træhuset

Enestående normering, nærværende og med fokus på individuelle behov – mød vores nye afdelingen ”Træhuset”

I juni 2021 åbnede vi en ny afdeling på Fonden Egesborg. ”Træhuset” Henvender sig til børn i alderen fra 7-12 år, som har brug for et overskueligt, nærværende, struktureret og forudsigeligt miljø. I Træhuset er der plads til 5 børn. Normeringen er een medarbejder pr. halvandet barn. I visse tilfælde kan barnet være tilknyttet Træhuset til det 15. år. 

Træhuset er et mindre og selvstændigt hus på matrikel. Trods det, at Træhuset ikke synes stort, er det indrettet fleksibelt og med muligheder for at tage hånd om børnenes individuelle behov. Huset indeholder for eksempel to separate køkkener – begge med spisepladser. Desuden har vi to separate opholdsstuer. En i hver ende af huset. Alt i alt giver det mulighed for at skabe et miljø, der kan tilpasses den enkelte i forhold såvel dagsformen som behandlingsbehov. 

Fra huset er der direkte adgang til stedets egen hal, hvor der er mulighed for fysisk og kreative aktiviteter. Der er mulighed for forskellige spil som badminton, bordtennis, bordfodbold med mere. Desuden er der mulighed for at anvende træningsrummet, kreative rum og træværksted.

Målgruppen i Træhuset

Tilbuddet henvender sig til svært omsorgsvigtede børn med betydelige adfærdsmæssige, følelsesmæssige og tilknytningsmæssige udfordringer og som i hverdagen har brug for tæt støtte, guidning og visuel struktur. Tilbuddet henvender sig tillige til børn der har massive udfordringer i forhold til at have været i et miljø med vold og overgreb tillige med børn der udviser symptomer på traumer, samt konkrete spiseforstyrrelser.

Desuden er tilbuddet målrettet børn, der qua deres individuelle behov har brug for et miljø uden for mange forstyrrende ydre stimuli og som ikke optimalt profiterer af det ordinære tilbud jævnfør servicelovens §66.

Den gode normering og de gode fysiske rammer, giver til sammen optimale forudsætninger for, at der bliver skabt en hverdag, som netop kan tilgodese den enkelte ud fra barnets ressourcer og udfordringer, samtidig med at stimuli kan begrænses alt efter behov. Alle unge i træhuset får udarbejdet en personlig struktureret og visuel plan som løbende revurderes ift. udvikling og generelle ændringer