Egesborgs Uddannelsesansvarlig

Fonden Egesborg har ansat tidligere skoleleder Kim Sonne Bertram.

Kim har mange års erfaring inden for undervisningsområdet gennem sin mangeårige lærergerning og på uddannelsesområdet qua sit mangeårige virke som skoleleder. Som leder har han tilegnet sig indgående kendskab omkring arbejdet med både PPR, SSP samt tillært sig arbejdsgangen på skoleområdet.

Kim er en fast del af Fonden Egesborgs afdelinger og deltager i blandt andet skolemøder og andre uddannelsesrelevante arrangementer som ledelsesrepræsentant. Han har også løbende kontakt med borgerne med henblik på deres ønsker og forventninger til skole-/uddannelsesforløb. Herunder udfærdigelse og opfølgning på handleplaner mellem valgte uddannelsesinstitutioner og Egesborg. 


Kims interne opgaver omhandler ydermere at statusopdatere ledelsen omkring borgernes skole-/ uddannelsesforløb og bistå kontakt- personerne på Egesborg i tvivlsspørgsmål omkring uddannelsespunkter i udviklingsplaner og statusrapporter.