Vores faglige tilgang

På opholdsstedet er den unge i centrum

Grundlaget for forståelsen af et andet menneske er at forstå sig selv. I muligheden for at lære sine egne følelser at kende og derigennem danne sit eget sprog for følelser, ligger nøglen til forståelse og indlevelsen i andre mennesker og dermed evnen til mentalisering. 

Det er vi meget bevidste om i arbejdet med de børn og unge i alderen 8-22 som bor på Fonden Egesborg i Vordingborg Kommkune. 

På opholdsstedet er den unge i centrum. Grundtanken bygger på det enkelte barns stærke sider og på at skabe rum og motivation for positiv personlig, social, fysisk og faglig udvikling. Vi har et konstant fokus på, at den unge er aktør i sit eget liv og at den unge selv er nøglen til at skabe udvikling i sin egen situation.

Vi arbejder helhedsorienteret med inspiration fra den systemiske tænkning, hvor man tænker i helheder og sammenhænge. Vi møder de unge der, hvor de er med de forudsætninger og vilkår, de har med sig. Vi er opmærksomme på, hvordan systemer ændrer sig, ved selv små justeringer. Dette kommer til udtryk i vores opmærksomhed på gruppedynamikker såvel som relationer både inde og uden for opholdsstedet.