Velkommen til Stenhuset

Udvikling i rolige, trygge og hjemlige rammer

Afdelingen ”Stenhuset” under Fonden Egesborg er målrettet unge i alderen 12-22 år. Indsatsen differentieres fra den unge fylder 18 år. Vi hjælper den unge med at skabe en helhedsorienteret udvikling, som tager udgangspunkt i alle parametre for beboeren. Vi lægger stor vægt på at skabe et miljø som på en gang er roligt og forudsigeligt og som samtidig føles trygt og hjemligt. 

Det rolige og forudsigelige miljø giver de bedste forudsætninger for at være helhedsorienteret i udviklingen, og dermed de bedste muligheder for at arbejde med faktorer og udfordringer, som den unge møder udenfor Fonden Egesborg. 

Aktiv aktør i eget liv

Målet i Stenhuset er at opnå størst mulig livskvalitet for den unge ud fra egne ressourcer og forudsætninger. Den unge støttes i at være aktiv aktør i eget liv. Indsatsområdet vil være klart defineret ud fra det enkelte ung – og i en form der på daglig basis tager afsæt i den unges ressourcer og udfordringer, herunder nærmeste udviklingszone og de oplyste sagsakter. 

I arbejdet omkring den unge har vi stort fokus på at indhente yderligere, relevante oplysninger som kan have betydning at optimere den pædagogiske indsats. Vi lægger også stor vægt på tværprofessionelt samarbejde – og har i den forbindelse et samarbejde med forskellige konkrete behandlingsinstanser. 

Vi hjælper med at træffe selvstændige beslutninger

Vi arbejder kontinuerligt med at optimere samarbejdet med forældre, dag- og klubtilbud og skolen så der bliver den bedst mulige sammenhængskraft for den unge mellem de aktører der eksisterer i den unges liv. 

Vi prioriterer højt at hjælpe den unge til at træffe kvalificerede valgt ud fra ønsker og muligheder omkring uddannelse. I den forbindelse er det vigtig at støtte op om, at beslutninger de unge træffer gør dem stærkere og hjælper dem til tage ansvar for deres eget liv. 

Som led i opholdet på Egesborg støtter vi op om, at den unges dannelsesrejse bliver en solid og brugbar oplevelse. Vi stiller skarpt på at den unge får bygget en livshistorie, som er nærværende og bygger på individet.